Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0905 619 254
E-mail: info@najpyzama.sk
Fakturačná adresa:
Eltrans v.o.s.
Kollárova 46
036 01 Martin

IČO: 00693855
DIČ: 2020431512
IČ DPH: SK2020431512

Je platca DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: sro, vložka číslo: 120/L.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

Kontaktný formulár

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.